Moto: "În numele sfântului / Taci, s-auzi cum latră / Căţelul pământului / Sub crucea de piatră."

Nimeni nu poate spune altui om ce este adevărat. Adevăr e tot ceea ce există în jurul nostru. Dar fiecare trebuie să-l descopere în felul său propriu.

(Maximus - personaj din romanul „Iulian” de Gore Vidal)

Disclaimer

Dragii mei "prieteni" fanatici, psihopaţi şi intoleranţi, sclavi ai prejudecăţilor, beneficiari ai impresionantului IQ egal cu numărul de aur, Proprietari în drept ai Pietrei Filosofale, Ctitori ai Pietrei Unghiulare, Păstrătorii Tainei Cuvântului Incipient şi Deţinători ai Adevărului Absolut, pentru preacu(r)vioşeniile voastre, această admirabilă echipă de la Google, buni cunoscători ai structurii psihopatologice a unei comunităţi, cu anticipaţie au prevăzut în bara de unelte butonul "URMĂTORUL BLOG".

Vă rog să nu vă sfiiţi în a-l utiliza!


marți, 29 martie 2016

Măi kuffari din Rottacenum-Tortuga, nu fiț' nebuni!
Bă’ băeț’, cucueț’,

lăsați naibii șobolănelile pre-electorale și puneți mână de la mână și picior de la picior și frecați cu peria de nagară și cea de sârmă rugina de pe cale ferită Suceava – Putna, via Resident Evil – Rottacenum-Tortuga.
Fiindcă riscați să fiți trași la răspundere pentru discriminare, rezultantă imediată a stării voastre native de adormiți pe propriile coaie, răstimp în care vă scociorâți în cur cu unghia deștului mic de la mâna stângă – aia pe post de solniță și scărpinătoare – și vă firitisiți reciporc ca niște bouleni cu talangă transhumantă, despre cât de admirabil este nativul din Rottacenum – Tortuga.

Apăi, se știe că Rottacenumului îi este rezervat, prin înalt ucaz gubernamental, statului de Gulag al maimuțelor jihadiste și păduchioase, pasionate de taharruș, beheading, lapidare și înstruțare în bundiță explozivă .
Astă perspectivă deja s-o stabelit definitiv și irevocabil, orișicât se chinuie unii „infractori” , lezmajestuoși la adresa clitorisului împăienjenit al unei vestale de pripas* din Rottacenum, să deschidă petiții publice și să formuleze plângeri penale împotriva a 28 de înalte lifte șobolănești, precum că nu se cade să tăbărăști aliotmanul lângă peatra de mormânt a bunicului Ștefan, ca să-i spurce maimuțele mujahedine hodina pișându-se și căcându-se taman pe lespedea funerară a Voivodului Chreștinătății.

Buuun!
Deci Rottacenum-Tortuga o să fie un fel de Palmyră bokowineană.
Dară, amu trebe de văzut cum or să fie primite maimuțele islamiste**:
Apăi, în cea mai bună manieră a hospitalității bokovinene, or să fie tâmpinate cu pâne și sare, dară nu orice fel de pâine, ci cu pâine „halal”, ca să nu se spurce maimuțoii talibani.
Apoi o să li se deie la fiștecare câte 1.118 lei pe timp de vară și 1.175 de leuți vlahi în sezonul rece, ca să aibă putorile dracului cu să-și ieie cafea, ciubuc, narghilea, semințe și bere, ca să le treacă amarul plictisului din fața ecranului plasmelor pe care rulează „Eurosportul” și „Al Jazeera”.
(asta în condițiile în care unui mujâc de pensionar rumân i se dă o pensie medie de 890 de lei, unui handicapat gradul I i se stabilește un drept de pensie de 234 de lei, copchilului pompierului mort la datorie în misiune i se dă în siktir 300 de lei pensie de urmaș, 40% din populația țării trăiește sub pragul minim de sărăcie iar 200.000 de copchii adorm în fiecare seară flămânzi).
Nu-i bai! Dă-i pulii pe rumâni, importante sunt maimuțele jihadiste, că doară așa ordonă Uniunea Oiropeană cea condusă de niște scelerați numai buni de internat la Socola.

Apăi, la aiestea maimuțe de se șterg la cur cu nisipul dunelor, o să li se deie și drept de cazare, drept la asistență sanitară, drept la muncă după un an de rezidență, drept la învățătură, drept la religie, drept la taharruș, drept la lapidarea mullierilor native, drept la beheadingul bărbătușilor nativi, drept la instruire în utilizarea avtamat kalașnikova modernizirovanîi sau a bundiței explozive, (ornată cu blană de jder, în semn de respect față de locurile adoptive)
Apoi or să vreie flecăii să se mântuiască prin martiriu islamist, ca să meargă mai iute la paradigmaticul meeting promis de surele Coranului, adicătelea (pre graiul vulgului rumân cel nerușânat), or să vreie să meargă mai iute în paradisul Prophetului  ca să împulească mai iute cele 72 de himene intacte promise de Allah.

Ș-abea amu, după această … succintă expunere de motive, rezultă motivul pentru care kuffarii din Rottacenum-Tortuga or să fie reclamați la CEDO pentru discriminarea refugiaților: lipsa oricărei infrastructuri de transport serioase, asupra căreia să-și exercite maimuțele jihadiste deprinderile însușite în centrele de antrenare ale Daesh.

Apăi îmi închipui cum or să fie întâmpinați aiștea martiri, care o să arunce în aer calea ferată ruginită Suceava-Putna, fără nici un tren pe ea și fără nici măcar o victimă din rândul cruciaților:
la poarta paradisului o să-i aștepte Prophetul și-o să-i întrebe cum și-au dat martiriul ca soldați ai lui Allah.
Ăia de la Madrid or să zică despre atentatele asupra trenurilor din gara Atocia.
Ăia din Colonia Penitenciară a Satelor Unite ale Americhii, or să se fălească nevoie mare cu samalioatele deturnate și bușite în Turnurile Gemini și sediul Pentagonului.
Ăia de la Parij or să se fălească cu fusiladele de la Charlie Hebdo și cele de pe Șamp Elizei.
Ăia de la Londra o să se împopoțoneze cu metroul londonez. Ăștilalți de la Briusel or să se fălească nevoie mare cu soluția de rezervă la niscai centrale nucleare, adicătelea atacuri la aeroportul și metroul din orașul – inimă a Oiropei.

O să vină și rândul prostanilor de la Rottacenum, care or să îngaime cu voce de pâcălici amatori precum că voiesc și ei să fută 72 de bunăciuni genuine fiindcă au aruncat în aer calea ferată ce trece prin țintirimul din Rottacenum (adicătelea au atacat un symbol al chrestianismului, taman la mama luia acasă).

Apăi continuarea o să fie așa: la ăia de la Madrid, USA, Londra, Parij și Briusel o să le deie la fiștecare câte 72 de kardasience virginale în variantă islamic-escatologică, o să-i trimeată într-o grădină feerică, dotată cu serai, hamam și cu multă verdeață, unde nici întristare nici suspin nu e (amin!), ci numai chiote zvăpăiate de extaz futăcios.
La prostanii iștea de la Rottacenum, o să se uite Prophetul la ei cu mânie și scârbă nedisimulată și o să le întoarcă spatele cu dezgust, nu înainte de a-i răsplăti și pe ei pentru efortul lor de mujahedini: o să le deie la fiecare câte 72 de babe obsolete,  bătucite ca opinca, foste curve într-un port libanez, actualmente menopauzate și atinse de Tuberculosă, Parkinson, Alzheimer, Sidă, Ebolă și Hepatita C.

***
Astfel încât, ca să nu pățască așa rușine maimuțele jihadiste ce or să devină cetățeni de onoare ai municipiului Rottacenum-Tortuga, și pentru ca să nu fie acuzați de discriminare a mujahedinilor din Rottacenum față de cei din Madrid, Londra, Parij sau Briusel, țâfnoșii incorigibili din Rottacenum trebe să pună mână de la mână, să ieie măsuri și greutăți ca să repună în funcțiune circulația feroviară pe ruta ce trece prin Cetatea Șeitanului.
Păi cum să te duci în fața lui Allah cu o așa ispravă rușinoasă - aruncatul în aer a căii ferate ruginite din Rottacenum?
Păi se poate, tovarăși?
-----
Not

* aka Lola Cicci di Tormenta la Undicesima, sângura momâie din contemporaneitate care a reușit duba minune dumnezăiască de a-și perpetua spița csango-victoriană prin dublă partenogeneză.

*a nu se confunda islamul – una din religiile fundamentale, cu islamismul, care presupune și altă linie de acțiune, adiacentă fundamentului religios radical.
Adicătelea cum am văzut un BOULEAN - bogdan olteanu pre numele lui din crotalie, grăind în înaltă comisie parlamentară despre „banking islamic” și imediat trosnește bota-n bal c-o nefericită expresie - „bancheri islamiști”.
 


În numele Tatălui DX5, a Fiului DX5A, a Sfântului Duh Transregio Bucovina, Rest In Peace, Rottacenum-Tortuga! Amiiin!
Măi băieți, cucuieți,
Măi țâfnoșilor,
hai să vă mai esplice prophetul desculț, de ce Rottacenumul vostru o să ajungă un fel de Călan, Reșiță sau Oțelu Roșu în variantă bukowineană.

Adoptăm cea mai eficientă metodă didactică, cea a descoperirii, metodă infailibilă chiar și în cazul unui auditoriu alcătuit din imbecili, procurori, idioți, moroni și cretini.

Întrebare:
„Câte muncipii sunt în Gubernia Suceava?”
Răspuns (clasa învățăceilor alcătuită din imbecili, procurori, idioți, moroni și cretini)
„Cinci, dom prophet, cinci!”

Î: „Care sunt acestea? Numiți-le!”
R: Suceava, Rottacenum, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc și Otrava Dornei.

Î: Câte proiecte de infrastructură, precizate în Masterplanul General de Transport al României – versiunea revizuită 2014, vizează județul Suceava?”
R: „Două, dom prophet.”

Î: Care sunt acestea și ce orizont de realizare au?
R: „Drumul Express DX5 Pașcani –Suceava – Siret, cu orizont de realizare 2021 și Drumul TransRegio Suceava – Bistrița cu prognoza de realizare 2024.”

Î: „Acum luați o riglă și trasați pe Magna Charta Bukowineana o linie verticală, în numele Tatălui și-a Fiului, corespunzând DX5. Ce municipii leagă această rută?
R: „Suceava și Fălticeni.”

Î: „Mai trasați o linie orizontală, corespunzând Sfântului Duh – Amin, corespunzând Drumului TransRegio Bucovina Care sunt municipiile vizate?”
R: „Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Otrava Dornei.”

Î: „Care dintre cele 5 municipii ale județului Suceava a rămas cocoțat în aer, în curul gol dar țâfnos că stă cu mâinile în buzunare?”
R „Rottacenum”

Î: „Ce înseamnă aceasta?”
R: „Înseamnă că Rottacenum, care DEJA este un oraș RATAT, nu are nici un fel de valențe sau perspective evolutive viitoare, raționând sub ansamblul necesităților administrative viitoare.”

Î: „Care este semnul divin ce întrezărește această perspectivă sumbră?”
R: „CRUCEA formată de Drumul Express DX5 cu Drumul TrasRegio Bucovina; această CRUCE este crucea ce i s-a pus Rottacenumului.”

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM!

Post-scriptum: cei care se vor considera ofensați de evidența indubitabilă a demonstrației prin descoperire de mai sus, pot fi consolați creionându-li-se perspectiva viitoare a urbei Resident Evil – Rottacenum:
Un fel de târg deșucheat, aidoma portului Tortuga din trilogia Piraților Caraibieni, târg cosmopolit frecventat de tâlhari, șuți, hoți, milițieni, curve, boschetari, contrabandiști, bișnițari, judecători, pirați, pedofili, leproși, ciumați, procurori, delapidatori, evazioniști, tâlhari, criminali, canibali, homosexuali, consilieri locali, refugiați arabi etcaetera. Un târg al NELEGIUIRII în care singura lege în vigoare are un articol unic: „Nu există nici o lege”.
Sau, viitorul sumbru al acestei Cetăți a Baal-Zebubilor poate fi comparat cu Orașul columbian Medellin – placa turnantă a traficului cu stupefiante.
Aidoma capitalei columbiene, și Rottacenum va deveni o capitală a traficului cu țigări, motorină, benzină, arme, mitilic, utilaje agricole, rochii de mireasă* rusești fără forme fiscale, curve, copii, organe, într-un cuvânt – tot ce poate fi traficat nefiscalizat și care poate aduce un profi uriaș și imediat.
Medellinul Bucovinean respectând regula câtorva Clanuri Famigliale plutocratice, care vor ține urbea în ștolurile potcoavelor lor de copitate bugetate. Restul lăcuitorilor, dacă încă nu sunt, vor deveni simpli robi executanți ai poruncilor Sacrei Cupole Unite, alcătuită din Famigliile Fondatoare.
Care se revoltă, ridică capul sau încalcă OMERTA, i se manufacturează dosar penal și este azvârlit în ocnă.

ROTTACENUM IS THE PAST.
THE CURSED AND DAMNED PAST!

Orice viitor președinte de Consiliu Județean, orice viitor premier NU POATE SĂ NU IA ÎN CONSIDERARE IMENSA CRUCE ce i se pune acelei Cetăți a Șeitanului, Leagănul Nativ al Răului Conceptual.
Orice proiect, orice prognoză, orice strategie de dezvoltare viitoare TREBUIE să țină seama de această evidență indubitabilă:
Rottacenumul este TRECUTUL MALEFIC.
Siretul este VIITORUL DEZVOLTĂRII SĂNĂTOASE ȘI ARMONIOASE.