"În numele sfântului / Taci, s-auzi cum latră / Căţelul pământului / Sub crucea de piatră."

Nimeni nu poate spune altui om ce este adevărat. Adevăr e tot ceea ce există în jurul nostru. Dar fiecare trebuie să-l descopere în felul său propriu.

(Maximus - personaj din romanul „Iulian” de Gore Vidal)

Disclaimer

Dragii mei "prieteni" fanatici, psihopaţi şi intoleranţi, sclavi ai prejudecăţilor, beneficiari ai impresionantului IQ egal cu numărul de aur, Proprietari în drept ai Pietrei Filosofale, Ctitori ai Pietrei Unghiulare, Păstrătorii Tainei Cuvântului Incipient şi Deţinători ai Adevărului Absolut, pentru preacu(r)vioşeniile voastre, această admirabilă echipă de la Google, buni cunoscători ai structurii psihopatologice a unei comunităţi, cu anticipaţie au prevăzut în bara de unelte butonul "URMĂTORUL BLOG".

Vă rog să nu vă sfiiţi în a-l utiliza!


duminică, 17 noiembrie 2019

Arc peste timp (gâci gâcitoarea mea)

partea I


Ghici autorul?
Nu, nu este Klaus Plăvannis la dezbaterea lui așezată,  cu lăbăralii lui de „mâna dreaptă”!
E… altcineva.

Fragmente selectate:

Capitolul II

„Dacă social democrației i se opune o doctrină mai bine fundamentată, aceasta va învinge, chiar dacă lupta este înfocată, cu condiția, totuși, ca ea SĂ ACȚIONEZE LA FEL DE BRUTAL.” (p.30)

„Teroarea pe șantier, la fabrică, în locurile de întrunire și cu ocazia mitingurilor va avea întotdeauna un succes deplin cât timp o teroare deopotrivă nu-i va tăia calea.” (p.31)

„ciumă mondială” (p.31)

„DACĂ NU EȘTI UN TOVARĂȘ, O SĂ-ȚI SPARGEM CAPUL” (p.35)

„Numai cunoașterea a ceea ce sunt evreii oferă cheia țelurilor ascunse prin urmare urmărite de social-democrație”. (p.36)

„Când am descoperit că evreul era șeful social-democrației, a început să mi se risipească ceața de pe ochi.” (p.42)

„Mi-am dat seama puțin câte puțin că presa social-democrată era în special condusă de evrei.” (p43.)

„M-am străduit și am încercat să citesc producțiile presei marxiste, dar dezgustul pe care mi-l inspirau a sfârșit prin a deveni atât de puternic încât am căutat să-i cunosc mai bine pe cei ce fabricau această colecție de ticăloșii.” (p.43)

„Atunci mi-a devenit limpede că partidul, ai cărui simpli figuranți erau adversarii mei de luni întregi în cea mai violentă luptă, erau aproape în întregime, prin șeful lor, în mâinile unui popor străin; [...] Cunoșteam în sfârșit GENIUL RĂU al poporului nostru.” (p.43)

„În acest caz, singura soluție era lupta, lupta cu toate armele pe care le pot furniza mintea omenească, inteligența și voința, … ” (p.45)

Capitolul III

„În Europa occidentală actuală, democrația este precursorul marxismului, care nu poate fi conceput fără ea. Ea este mediul de cultură al acestei CIUME MONDIALE în care se poate răspândi epidemia. Și își regăsește expresia în PARLAMENTARISMUL AVORTON în care orice scânteie divină a încetat din nefericire să însuflețească noroiul din care e plămădit.” (p.55)

„Dacă aș fi perceput tot ridicolul acestei instituții numită „Parlament” …” (p.55)

„Încă se mai crede că progresul uman, cât ar fi de neînsemnat, provine din mintea majorității și nu din CAPUL UNUI OM?” (p.56)

„Când principiul parlamentar al autorității majorității îl învinge pe cel al AUTORITĂȚII UNUI SINGUR INDIVID și înlocuiește CONDUCĂTORUL cu numărul și cu mulțimea, el se împotrivește principiului aristocratic al naturii, …” (p.57 )

„Ce dezastre atrage după sine această instituție modernă a suveranității parlamentare, cu greu își poate imagina un cititor al presei evreiești…” (p.57)

„Căci există un lucru ce nu trebuie uitat, pe care lumea nu are dreptul să-l uite: MAJORITATEA NU POATE NICIODATĂ SĂ ÎNLOCUIASCĂ UN OM.” (p.58)

„Nu există principiu care, cercetat obiectiv, să fie la fel de fals ca principiul parlamentar.” (p.59)

„Pentru a descrie detaliat mecanismul instituției parlamentare și a arăta tot ceea ce este iluzoriu în ea, ar trebui scrise volume întregi. Dar dacă, încetând s-o analizăm în ansamblu, nu cercetăm decât rezultatul activității ei, arf fi suficient pentru a conchide că ea trebuie considerată drept un nonsens în însăși obiectul ei…” (p.61)

„ De aceea această formă a democrației a devenit instrumentul prețios al acestei rase care, făcând neîncetat proiect ascunse, are cele mai multe motive să-i fie teamă de lumină, acum și de-a pururi. Numai evreul poate aprecia o instituție la fel de murdară și de perfidă ca el însuși.” (p.63)

Capitolul IV

„Cea dintâi dintre toate condițiile, pentru o metodă de luptă care folosește numai și numai arma forței, este întotdeauna perseverența. Adică reușita planului constă exclusiv în aplicarea îndelungată și uniformă a metodelor de a înăbuși o doctrină etc.” (p.118)

„… ca să-și înfăptuiască LEGISLAȚIA ÎMPOTRIVA SOCIALIȘTILOR, Bismarck a trebuit să se bizuie pe judecata și pe bunăvoința acestei instituții care prin ea însăși era deja o creație a gândirii socialiste.” (p.119)

„… reflecțiile asupra necesității de a schimba atitudinea conducerii statului față de social-democrație, care era încarnarea marxismului epocii…” (p.119)

„Această opinie mi-a fost confirmată și de evidenta imposibilitate de a angaja o luptă nemiloasă împotriva social-democrației, tocmai din cauza acestei absențe a oricărei mișcări care să fie altceva decît un „partid parlamentar”.” (p.120)


Răspunsul în imagine.==============================================================

Partea a II-a

Ghici cine a spus „Moarte marxismului” în prima sa cuvântare adresată poporului German, la 10 februarie 1933, la Berliner Sportpalast, loc în care erau arborate lozincile

"Der Marxismus muß sterben damit die Nation wieder auferstehe" și 

„Macht Deutschland vom Marxismus Frei” 

"Marxismul trebuie să moară pentru ca națiunea să se ridice din nou", respectiv 

„Faceți Germania liberă de marxism”  

Fragment video:


„Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben.

Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde.”


(trad.) "Lupta împotriva marxismului a fost pentru prima dată un obiectiv de luptă.

În acel moment, am jurat pentru prima dată ca un individ necunoscut să înceapă acest război și să nu mă odihnesc până când în sfârșit acest fenomen va fi eliminat din viața germană ".


linkuri video:


Răspunsul la întrebare: 
Hitler im Berliner Sportpalast zum Jahresbeginn seinen Wahlkampf. Datum: 10. Februar 1933

=========================================================== 
Partea a III-a

Ghici cine spune 

„Moarte PSD” („Să trimitem PSD la lada de gunoi”)

„Sunt în RĂZBOI cu PSD”

„România nu se poate dezvolta din cauza PSD-ului” ?
 
„Vreau o Românie FĂRĂ PSD” 

(cine ghicește primește AMENINȚĂRI CU REPRESALII DE NATURĂ PENITENCIARĂ)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu